SPLINTERED REALITIES

RIXC Art Science Festival and Renewable Futures Conference

Sahej Rahal

25.08.2022.

finalforest.exe

2021, interactive AI simulation program

The artwork is a possible dialogue between planetary and ‘extraplanetary’ systems. We find ourselves witnessing an AI simulation that follows a creature wandering a virtual biome. This creature is driven by a collection of multiple AI scripts that are attached to the virtual bones within its calcified petroleum body. Each of these scripts is capable of ‘listening’ to the physical world outside the program, by picking up audio cues through the computer’s microphone. This audio feedback interrupts the movement of the wandering creature, and when inputs above a certain intensity are registered, it emits a burst of molten black petro-forms. ln, the body of this petro-being, the hierarchy of mind, limb, and ear has collapsed, making them indistinguishable from each other. They act as a consortium of ungoverned organs, that collectively bring this creature to life, between the porous boundaries of mythic and machinic worlds.

Sahedžs Rahals

finalforest.exe

2021, interaktīva MI simulāciju programma

Mākslas darbs ir potenciāls dialogs starp planetārajām un “ekstraplanetārajām” sistēmām. Mākslīgā intelekta simulācijā kāda būtne klīst pa virtuālu ekosistēmu. Šo būtni virza vairāki mākslīgā intelekta skripti, kas ir pievienoti virtuālajiem kauliem, kuri atrodas zem pārkaļķota naftas korpusa. Katrs no šiem skriptiem ir spējīgs “ieklausīties” fiziskajā pasaulē, kas atrodas ārpus programmas, uztverot audio signālus caur datora mikrofonu. Šis audio pārtrauc klejojošās radības kustību, un, kad tiek reģistrēts audio, kas pārsniedz noteiktu intensitāti, no būtnes izlaužas melnas, izkusušas petroformas. Petrobūtnes ķermenī, prāta, ekstremitāšu un ausu hieararhija ir sagruvusi un tās vairs nevar nošķirt vienu no otras. Šīs ķermeņa sastāvdaļas darbojas kā nepārvaldītu orgānu konsorcijs, kas kolektīvi atdzīvina šo radījumu starp mītiskās un mašīniskās pasaules porainajām robežām.