SPLINTERED REALITIES

RIXC Art Science Festival and Renewable Futures Conference

Alvis Misjuns

25.08.2022.

Peace on Web

2022, sculpture, WebVR multiuser experience

Peace on Web offers a place where you can escape from influencers and ads. Peace on Web allows you to slow down and lets you evaluate what is most important today. Friends and new acquaintances can join you and hang out. So as not to disturb the peace and the serene passing of time, each friend is provided with a pre-prepared avatar that harmoniously fits in the environment, for example, a twig, rock leaf, and other objects that seamlessly blend in with the surroundings. To preserve peace and order, verbal and text communication is unavailable in the virtual space.

The Peace on Web artwork is created in reaction to the attempts by such companies as Meta, Microsoft, Nvidia, and Google to create a metaverse that combines various communications platforms, industries and payment systems.

Alvis Misjuns

Miers tīklā

2022, skulptūra, WebVR (virtuālā realitāte tīmeklī) pieredze

Miers tīklā piedāvā vietu tīmeklī, kurā var izbēgt no influenceriem un reklāmām. Miers tīklā sniedz iespēju palēnināt gaitu un noskaidrot, kas ir vissvarīgākais šodien. Draugi un topošie draugi var pievienoties un pabūt kopā. Lai neizjauktu mieru un rāmo ritējumu, katram draugam tiek nejauši piešķirts jau iepriekš sagatavots avatārs, kas harmoniski iekļaujas vidē, piemēram, zariņš, akmens, lapa un citi ar vidi saplūstoši objekti. Draugiem ir iespēja pulcēties grupās, sekot vienam otram vai arī tikai vērot. Lai saglabātu mieru un kārtību, verbāla un tekstuāla komunikācija virtuālajā telpā ir nepieejama.

Darbs Miers tīklā ir kā reakcija uz kompāniju Meta, Microsoft, Nvidia, Google u.c. tiekšanos izveidot metaversu, kas apvieno vienuviet dažādas komunikāciju platformas, nozares un apmaksu sistēmas.
Darba izstādīšanu atbalsta / With support of: