SPLINTERED REALITIES

RIXC Art Science Festival and Renewable Futures Conference

Memo Akten

25.08.2022.

All Watched Over By Machines Of Loving Grace / Deeper Meditations #1-#6

2021, video, stereo audio, 4:13 seamless loop; custom software using artificial intelligence 

Taking its title from the late American poet Richard Brautigan’s 1967 poem, All watched over by machines of loving grace is a short experimental film about our obsession, fetishization, and deification of technology. In our ongoing race to optimize and computerize, to ‘move fast break things’ in devotion to our holy missions of ‘growth’ and ‘progress’, we often fail to see – let alone foresee – the undesirable consequences of our misjudged narrow intelligence. As the boundaries between ‘nature’ and ‘artificial’, between ‘human’ and ‘technology’ are imaginary and non-existent, our efforts to tame nature and subdue her to our will, are in fact an endeavor to tame and imprison ourselves.

Memo Akten

Visu uzraugošās mīlošās žēlastības mašīnas / dziļākās meditācijas #1-#6

2021, video, stereo audio, 4:13 cilpa; pielāgota programmatūra, izmantojot mākslīgo intelektu

Ar tādu pašu nosaukumu kā amerikāņu dzejnieka Ričarda Brautigana 1967. gadā sarakstītais dzejolis Visu uzraugošās mīlošās žēlastības mašīnas, šī īsā eksperimentālā filma vēsta par mūsu apsēstību ar tehnoloģijām un to fetišizāciju un dievišķošanu. Mūsu nebeidzamajā sacensībā visu optimizēt un datorizēt, “rīkoties ātri un salauzt”, mūsu svētajā misijā nodrošināt “izaugsmi” un “progresu”, mēs bieži nepamanam – vēl jo vairāk, neparedzam – mūsu kļūdainās, šaurās inteliģences nevēlamos rezultātus. Tā kā robežas starp “dabu” un “mākslīgo”, starp “cilvēku” un “tehnoloģijām” ir iztēlotas un realitātē neesošas, mūsu pūliņi savaldīt dabu un pakļaut viņu savai gribai īstenībā ir pūliņi pakļaut un ieslodzīt mūs pašus.